Piecemeal Growth

Lean en Agile Softwareontwikkeling

Concurrentievoordeel door continue reflectie en verbetering

Lean is een denkwijze die zijn oorsprong heeft in fabricage- en produktieprocessen. Mede dankzij het duurzame succes van bedrijven als Toyota en Dell, staat lean in toenemende belangstelling. Lean stelt u in staat steeds sneller produkten van steeds betere kwaliteit te leveren. De principes van lean zijn samen te vatten in:

  1. respect voor mensen
  2. rigoreus verwijderen van alle 'waste' uit processen

'Waste' verwijst naar alle activiteiten die geen directe waarde toevoegen voor de klant. Lean betekent continue reflectie en continue verbetering. Lean betekent ook mensen zien als de belangrijkste produktiefactor en continu investeren in en ontwikkelen van mensen.

De principes en hulpmiddelen achter lean blijken niet alleen toepasbaar op produktieprocessen, maar ook voor diensten en ander kenniswerk, zoals produktontwikkeling. Ook voor het verbeteren van de effectiviteit van softwareontwikkeling is lean goed toepasbaar.

Duur

2 dagen (4 dagdelen)

In overleg kunnen wij ook een verkorte versie van 1 dag (2 of 3 dagdelen) aanbieden

Doelstelling

In deze training maken de deelnemers kennis met de werkwijzen en principes van lean en agile softwareontwikkeling. Deelnemers doen ervaring op met enkele (conceptuele) hulpmiddelen , zodat ze de principes toe kunnen passen in hun dagelijkse praktijk.

Doelgroep en voorkennis

De training is gericht op ICT'ers die met softwareontwikkeling te maken hebben, in het bijzonder op IT projectmanagers en IT managers. We verwachten dat deelnemers in hun dagelijks werk al betrokken zijn geweest bij softwareontwikkelprojecten, als belanghebbende, manager of ontwikkelaar.

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 24

Leerdoelen

Na afloop van deze training is de deelnemer in staat:

Inhoud

Principes, achtergrond en oorsprong van lean softwareontwikkeling; betekenis van de Toyota Way principes voor softwareontwikkeling

Systemische benadering van (IT) organisaties:

Positionering van lean softwareontwikkeling ten opzichte van andere processen, methodieken, raamwerken en benaderingswijzen, zoals Extreme Programming, agile softwareontwikkeling, DSDM, RUP, best practices en CMM.

Werkwijzen en gereedschappen:

Lean softwareontwikkeling in de praktijk

Invoeren van lean in bestaande organisaties

Proces

Presentaties afgewisseled met opdrachten, oefeningen en simulaties; presentaties zijn interactief, met voldoende ruimte voor vragen en discussie. Verhouding presentaties – oefeningen/simulaties/cases: 50% / 50%

Materiaal

Boek "Lean Software Development: An Agile Toolkit" van Mary Poppendieck en Tom Poppendieck.

Historie

Onderdelen van deze training zijn meerdere malen gegeven als presentaties en workshops op verschillende conferenties (o.a. SPA2005, SPA2006, XP Days 2005, XP2005)

Docenten

Marc Evers, Piecemeal Growth en Willem van den Ende, Living Software B.V.