Piecemeal Growth

Workshops

Wij bieden workshops op het gebied van softwareontwikkeling, projectmanagement, systeemdenken en persoonlijke ontwikkeling. Een workshop duurt 2 tot 4 uur en past in een ochtend, middag of avond. Informeer naar de mogelijkheden en prijzen.

Wij organiseren deze workshops in samenwerking met onze collega's. Meer workshops en trainingen zijn te vinden op agileworkshops.com en satirworkshops.com.


XP Game

De XP Game is een simulatie bedoeld om iteratief plannen te leren, zoals gebruikelijk in de meeste agile processen zoals Scrum en Extreme Programming. U zult concepten leren als ontwikkelsnelheid, schatten van stories en yesterday's weather. Deze workshop is geschikt voor iedereen en is in het bijzonder nuttig als een team of organisatie over wil gaan naar Extreme Programming.

Kennismaking met testgestuurde softwareontwikkeling

Met behulp van testgestuurde softwareontwikkeling kunnen programmeurs waardevolle software sneller en duurzamer opleveren. Defecten worden voorkomen door tests te schrijven voordat produktiecode wordt geschreven. Het uitvoeren van geautomatiseerde 'suites' van tests voorkomt regressie. Door software te ontwerpen voor testbaarheid wordt de programmatuur meer modulair en eenvoudiger aan te passen.

In deze workshop laten we zien hoe testgestuurde softwareontwikkeling werkt, middels een live programmeerdemonstratie waarbij het publiek de rol van klant heeft.

De Toyota Way voor IT projecten

Toyota is de uitvinder van en leider in Lean Manufacturing. Kunnen Toyota's managementideeën toegepast worden in IT projecten? Het boek The Toyota Way - 14 management principles from the world's greatest manufacturer van Jeffrey K. Liker beschrijft de managementfilosofie achter Toyota's Lean Management. Deze gaat verder dan de meer bekende Toyota Production System en Lean Thinking, waarvan de ideeën binnen IT projecten steeds meer toegepast worden.

In deze workshop zult u kennismaken met een aantal van de 14 principes van de Toyota Way en u zult leren of en wanneer deze al dan niet van toepassing zijn in uw projecten.

Balancing Act

Eenvoudige gereedschappen voor Feedback, Moed en Communicatie

Het Agile Manifesto stelt: we zijn individuen en interacties meer gaan waarderen dan processen en tools. Tools en technologie zijn niet voldoende om projecten uit te voeren, er zijn ook 'people tools' nodig. We weten bijvoorbeeld allemaal dat strijd tussen softwareontwikkelaars en klanten om wie wat fout heeft gedaan niet helpt om onze projecten op tijd op te laten leveren, maar toch is het moeilijk om dit anders te doen. Zeker als de druk hoog is.

In deze workshop krijgt u enkele tools en processen voor individuen en interacties aangereikt, waarmee u een stap richting effectievere en aangenamere projecten kunt nemen. Deze workshop is gebaseerd op het werk van Virginia Satir.

Ook beschikbaar als een eendaagse training

Kennismaking met systeemdenken

Een inleiding in systeemdenken met behulp van effectdiagrammen (causal loop diagrams). Systeemdenken is een methodologie-onafhankelijk hulpmiddel om de dynamiek van onder meer teams en projecten te begrijpen en om effectieve interventies te vinden.

U zult meer inzicht krijgen in de niet-lineaire dynamiek van teams en u zult leren hoe u met behulp van effectdiagrammen deze dynamiek kan begrijpen.

I'm not a bottleneck, I'm a free man!

Eliyahu Goldratts Theory of Constraints is een methode voor continue procesverbetering die ontwikkeld is in de wereld van produktie en die nu toegepast wordt in verschillende andere industrieën, onder andere in de IT. In dit opzicht lijkt deze ontwikkeling op die van Lean Thinking. Waar Lean vertelt hoe je een systeem kan verbeteren, verteld de Theory of Constraints wat er verbeterd moet worden.

Het uitgangspunt van de Theory of Constraints is dat elk systeem één beperking of bottleneck heeft die de doorvoer (throughput) van het systeem bepaalt. Als je het systeem wilt verbeteren, moet je de beperking zien te vinden en daaraan werken. Op basis van dit principe heeft de Theory of Constraints een aantal stappen voor continue procesverbetering afgeleid. Deze stappen helpen de doorvoer van het systeem te verhogen door de beperkingen van het systeem aan te pakken. Deze principes blijken verrassend goed toepasbaar te zijn op softwareontwikkeling.

In deze workshop onderzoeken we hoe de ideeën van de Theory of Constraints toegepast kunnen worden op procesverbetering, planning en meten binnen IT projecten. U zult een nieuwe manier ervaren om naar processen te kijken en u zult enkele nuttige hulpmiddelen leren voor het meten aan en optimaliseren van processen.

Thinking for a Change

Een inleiding tot de Thinking Processes van de Theory of Constraints. De Thinking Processes zijn een vorm van systeemdenken en bieden nieuwe manieren van kijken naar teams en projecten. U zult een aantal nieuwe probleemoplossingstechnieken leren door deze toe te passen op situaties die u inbrengt in de workshop.